VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 13.06.2013
Miprijagalerija 2013
15.06.2013, , Kulturno-informacijsko središče EPM Maribor 2013, Trg Leona Štuklja 2, Maribor


MIPRIJAGALERIJA 2013

15.-20. junij 2013

Kulturno-informacijsko središče EPM Maribor 2013, Trg Leona Štuklja 2, Maribor

otvoritev: sobota, 15. junij 2013, ob 11.00

Sobotna ustvarjalnica, 2013, UGM, foto: arhiv UGM

Razstava pedagoškega programa UGM Miprijagalerija 2013 predstavlja izbor likovnih izdelkov otrok in mladih, ki so nastajali po vzoru umetniških del na razstavah UGM tekom iztekajočega šolskega leta. Kot razstavljavci se bodo predstavili Mladi prijatelji UGM, otroci od 4. leta dalje, ki so obiskovali sobotne ustvarjalnice, in skupine otrok, vključene v abonmaja UGM za predšolske in osnovnošolske skupine. Mlajšim otrokom se na letošnji Miprijagaleriji s svojimi deli pridružujejo tudi mladi v okviru projekta UGM NAJST, abonmaja UGM za skupine iz srednjih šol.

Razumevanje, doživljanje in ljubezen do umetnosti ne nastane samo po sebi, temveč od nas zahteva določen napor: opazovanje, razmišljanje, samoizpraševanje, primerjanje, ponovno opazovanje, ponotranjenje … Srečanje z umetnino ni »ljubezen na prvi pogled« pravi Bourdieu (iz Bračun Sova, 2013). Na osnovi truda, navade in vaj se poraja poglobljeno doživljanje umetnosti in ustvarjanje novih izkušenj, ki bogatijo naša življenja. V Umetnostni galeriji Maribor z najrazličnejšimi izobraževalnimi aktivnostmi (vodstva, ustvarjalnice, abonma …) spremljamo tako otroke in mlade kot druge obiskovalce k ustvarjalnemu dialogu z umetnostjo. Z najmlajšimi vsebino umetniških del odkrivamo s pomočjo pogovora, igre in likovnega ustvarjanja. Mlade spodbujamo v provokativno in kritično sprejemanje in doživljanje umetnosti ter lastno kreativnost. V šolskem letu 2012-13 smo ponovno izvajali sobotne ustvarjalnice, ki se jih večinoma udeležujejo otroci od 4. leta dalje, vključeni v abonma Mladi prijatelji UGM. Sobotne ustvarjalnice temeljijo na spoznavanju umetnosti preko neposredne izkušnje z umetniškim delom in lastnega likovnega ustvarjanja. V letošnjem letu so otroci na dvajsetih ustvarjalnicah ustvarjali po vzoru intermedijske nemške umetnice Rebecce Horn ter delih moderne in sodobne slovenske umetnosti. Tekom leta so se jim pri ustvarjanju pridružili tudi drugi družinski člani (starši, babice …). Na dveh ustvarjalnicah pa so se srečali tudi z avtorjema razstavljenih del (umetnikom Matejem Andražem Vogrinčičem in Sašem Vrabičem). Razstavnemu programu redno sledijo tudi nekatere skupine iz mariborskih vrtcev in osnovnih šol, ki so vključene v abonma Mladi prijatelji UGM (Vrtec Borisa Pečeta, Vrtec Ivana Glinška, Vrtec Otona Župančiča, Vrtec Tezno, OŠ Bojana Ilicha, OŠ bratov Polančičev, OŠ Maksa Durjave, OŠ Franca Rozmana Staneta, OŠ Prežihovega Voranca). Tekom šolskega leta so skupine obiskale galerijo štirikrat in aktivno spoznavale dela priznanih slovenskih in tujih avtorjev. Del Miprijagalerije 2013 predstavlja izbor likovnih izdelkov, ki so nastala tudi na teh srečanjih. V tem šolskem letu sta se v abonma UGM NAJST vključili tudi srednješolski skupini: Likovni krožek Prve in Druge gimnazije Maribor pod mentorstvom prof. Natalije R. Črnčec in 3. letnik Srednje šole za oblikovanje Maribor, pod mentorstvom prof. Stevana Čukalaca. Tudi s tem programom smo spodbujali k rednemu sledenju razstav UGM, poglobljenemu in bogatemu doživljanju moderne in sodobne umetnosti ter k povezovanju vsebin galerije z vsebinami, ki jih dijaki obravnavajo v šoli. Ustvarjalnost, ki so jo dijaki s svojimi mentorji začeli s spoznavanjem umetnosti v galeriji, so nadaljevali v šoli, kjer so poglabljali razumevanje umetnosti in ustvarjali lastna likovna dela. Prav tako pa smo jih tekom leta vabili tudi na druge dogodke UGM izven šolskih obveznosti (javna vodstva, predavanja, ustvarjalnice z umetniki) in jih na ta način vabil tudi h kreativnemu preživljanju prostega časa.

Z Miprijagalerijo 2013 in projektom UGM NAJST se pridružujemo dogajanju v okviru Evropske prestolnice mladih Maribor 2013. Na otvoritvi bo nastopil otroški zbor PU iz Pevske šole CS pod vodstvom zborovodkinje Marinke Šober.

VSTOP PROST! VLJUDNO VABLJENI!

CS logo bel

Umetnostna galerija Maribor

SI - Strossmayerjeva 6, 2000 Maribor

T 02/ 229 58 60

F 02/ 252 77 84

info@ugm.si , www.ugm.si

Glavni pokrovitelj UGM: Nova KBM