VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 03.09.2013
CNVOS: RAZPISI IN PRILOŽNOSTI za NVO
03.09.2013, , Slovenija


Se vam sporočilo ne prikaže pravilno? Kliknite za ogled obvestilnika na spletni strani.
header
2. september 2013
št. 34/13
title
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2013
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovnih ved, in sicer: znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem; prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik; prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev, ki so temeljnega pomena za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije, v slovenski jezik.
Več »
EU-Russia Civil Society Forum
Objavljen je javni razpis, namenjen ohranjanju rednega in sistematičnega sodelovanja med evropskimi in ruskimi organizacijami v okviru foruma civilne družbe EU-Rusija.
Več »
Javno naročilo: SMART 2013/N004 - Evropska sposobnost za osveščenost o razmerah
Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo je objavil javno naročilo za izvedbo študije „Evropska sposobnost za osveščenost o razmerah“ (ECSA), katere namen je zagotovitev potrebnih informacij za Evropsko komisijo za oceno izvedljivosti oblikovanja evropske federacije za spremljanje internetne cenzure in človekovih pravic.
Več »
Javno naročilo: Študija o spremembah na pedagoškem področju: novi načini poučevanja in učenja ter njihov pomen za politiko visokega šolstva
Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javno naročilo za izdelavo študije, katere cilj je proučiti, v kolikšni meri vladne strategije in regulativni in akreditacijski okviri, okviri financiranja, zagotavljanja kakovosti, ocenjevanja in certifikacije podpirajo ali ovirajo nove načine učenja ter proučiti povečano uporabo tehnologije v postopku poučevanja in učenja.
Več »
Javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško in trga Brestanica za leto 2013
Več »
rounded
Izobraževanje "ABC LOBIRANJA" (30. september, 7. in 14. oktober 2013)
Želite povečati vpliv vaše organizacije in biti slišani kot resen sogovornik pri oblikovanju politik na lokalni in nacionalni ravni?

Na delavnici ABC LOBIRANJA boste osvojili temeljna znanja o tem, kako vplivati na ljudi, ki lahko sprejmejo ključne odločitve za delo vaše organizacije, ne glede na to, s katero dejavnostjo se ukvarjate. V treh popoldnevih vam bomo namreč predstavili proces priprave in sprejemanja predpisov, vas naučili kako načrtovati uspešno lobistično akcijo in z vami trenirali argumentacijo in pristope, s katerimi boste vedno na pravem mestu ob pravem času za predstavitev svojih idej pravim ljudem.

Delavnico bosta vodila Boštjan Ploštajner in Matej Verbajs.

Več o vsebini in izvajalcih izobraževanja ter prijavnica ...
Javni razpis za Ukrep VIII: Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev čebelarjem zaradi škode, ki je nastala zaradi suše in pozebe v naravnem okolju v letu 2012, zaradi česar je prišlo do zmanjšanega medenja.
Več »
Drugi javni razpis za UKREP 311 - diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2013
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti okviru PRP 2007-2013.
Več »
Javno naročilo: Odkup in obdelava podatkov monitoringov populacij izbranih ciljnih vrst ptic
Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo javno naročilo, katerega predmet je odkup in obdelava podatkov monitoringov populacij izbranih ciljnih vrst ptic za leto 2012 in 2013.
Več »
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire v Občini Sežana za leto 2013
Več »
European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) - El Salvador
V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice - EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi vloge civilne družbe pri spodbujanju človekovih pravic in demokratičnih reform, pri podpiranju mirne sprave skupinskih interesov ter pri krepitvi politične udeležbe in zastopanosti v Salvadorju.
Več »
Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2013/2014 (158. javni razpis)
Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu za pridobitev uradne formalne javnoveljavne stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2013/2014.
Več »
Javni razpis za sofinanciranje koncertne dejavnosti mladinskih klubov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2013
Več »
Podaljšan rok za prijavo na javni poziv za izbiro kandidatov za izobraževanje UČES
Zavod PIP podaljšuje rok za prijavo na Javni poziv, objavljen 03.07.2013, za izbiro kandidatov za izobraževanje v okviru sofinanciranega programa Uspešno črpanje evropskih sredstev - UČES, ki se izvaja v okviru Evropske prestolnice mladih 2013, do 04.09.2013.
Več »
Javni ciljni razpis za izbor organizatorja predstavitve Slovenije na 14. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah, oznaka JPR-AB-2014
Predmet razpisa je financiranje kulturnega projekta, ki bo Slovenijo predstavljal na 14. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah/Arhitekturnem bienalu 2014. Razstava bo na ogled v času od 7. junija do 23. novembra 2014 v tradicionalnih beneških bienalskih razstaviščih, slovenski del bo predvidoma postavljen v Galerijo A+A.
Več »
Razpis za razstave termine v Galeriji Media Nox v letu 2014
Galerija Media Nox, ki je locirana v centru Maribora ter deluje v okviru Mladinskega kulturnega centra Maribor, objavlja razpis za razstavne termine v letu 2014. Galerija je namenjena predstavitvam sodobnih likovnih, audio-vizualnih, performativnih in drugih umetniških praks. V poštev pridejo umetniška dela v najrazličnejših medijih: slike, kipi, grafike, fotografije, instalacije, video, multimedijska interaktivna dela, internetni projekti, performansi.
Več »
Delavnica: Interaktivno pripovedništvo: Oživljanje mitov v urbanih okoljih
Mladinski kulturni center Maribor - MKC ustvarjalke in ustvarjalce (umetnike, umetnostne zgodovinarje in programerje - računalničarje) vabi, da se odzovejo na javno povabilo za sodelovanje pri kulturnem projektu.
Več »
Društvo SOS telefon vabi k sodelovanju nove prostovoljke!
Prostovoljno delo se opravlja kot svetovanje na SOS telefonu za ženske in otroke - žrtve nasilja, v Celju. Osnovno usposabljanje za prostovoljno delo bo potekalo od 24. septembra do 19. oktobra 2013 v Celju.
Več »
National Development Policy Support Programme for South Africa - Citizens in Action
Objavljen je javni razpis, namenjen podpori aktivnostim na področju: - krepitve aktivnega državljanstva, - zagotavljanja transparentnosti in dobrega vodenja na lokalni ravni, - spodbujanja sodelovanja med organizacijami civilne družbe ter vlado in lokalnimi oblastmi, - zagotavljanja boljše kakovosti storitev. Aktivnosti se izvajajo v Južni Afriki.
Več »
Non-State Actors and Local Authorities in Development - Honduras
V okviru tematskega programa o nedržavnih akterjih in lokalnih oblasteh v razvojnem procesu je objavljen javni razpis, katerega cilj je zmanjševanje revščine s spodbujanjem trajnostnega razvoja v Hondurasu, vključno z doseganjem razvojnih ciljev tisočletja in drugih mednarodno dogovorjenih ciljev.
Več »
Non-State Actors and Local Authorities in Development - El Salvador
V okviru tematskega programa o nedržavnih akterjih in lokalnih oblasteh v razvojnem procesu je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju tistih aktivnosti nevladnih akterjev (sklop 1) in lokalnih oblasti (sklop 2), ki: - prinašajo koristi prebivalcem, ki nimajo dostopa do osnovnih storitev in so izključeni iz procesov oblikovanja politik, - krepijo zmogljivosti organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti za učinkovitejše delovanje na področju boja proti revščini ter spodbujanja trajnostnega razvoja, - spodbujajo sodelovanje med vladnimi in nevladnimi akterji. Aktivnosti se morajo izvajati v Salvadorju.
Več »
Non State Actors and Local Authorities in development 2013 - Zambia
V okviru tematskega programa o nedržavnih akterjih in lokalnih oblasteh v razvojnem procesu je objavljen javni razpis, namenjen: podpori organizacijam civilne družbe pri izvajanju projektov na področju izobraževanja, s posebnim poudarkom na revnih otrocih (sklop 1), krepitvi zmogljivosti lokalnih oblasti za učinkovitejše delovanje na področju zagotavljanja oskrbe s pitno vodo in sanitarijami (sklop 2). Aktivnosti se izvajajo v Zambiji, razpis pa je prednostno osredotočen na podporo projektom organizacij civilne družbe ter na spodbujanje sodelovanja med organizacijami civilne družbe in lokalnimi oblastmi.
Več »
Javno naročilo: Inclusive Education for Children with Special Needs in Uzbekistan
Objavljeno je javno naročilo, namenjeno zagotovitvi tehnične pomoči za projekt „Vključujoče izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami v Uzbekistanu“. Namen tega naročila je izboljšati kakovost izobraževanja otrok s posebnimi potrebami starosti od dveh do desetih let in spodbujati njihovo vključevanje v običajne vrtce in osnovne šole v Uzbekistanu.
Več »
Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2013
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v obdobju jesenskih počitnice od 28. do 30. oktobra 2013. Interesni program ne smejo biti del rednega programa šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader pri programu Odprimo športne telovadnice - jesenske počitnice.
Več »
footer-top
Objava prispevka
Z e-novicami vas redno seznanjamo z aktualnim dogajanjem v nevladnem sektorju doma in po svetu, z najnovejšimi informacijami s področja pridobivanja nepovratnih sredstev ter s ponudbo izobraževanj za nevladne organizacije.

V njih boste našli vedno nove vsebine, ki jih lahko sooblikujete tudi vi. Informacije o aktivnostih vaše organizacije lahko objavite prek spletne strani cNVOs.info , lahko pa nam jih posredujete tudi na novice@cnvos.si in z veseljem jih bomo objavili za vas.

Za vse informacije, pomoč in vprašanja smo na voljo na novice@cnvos.si , veseli pa bomo tudi vaših komentarjev, mnenj in predlogov za izboljšavo naših storitev.
Kontakt
CNVOS
Povšetova 37
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: (+386 1) 542 14 22
Faks: (+386 1) 542 14 24
e-mail: novice@cnvos.si
facebook
footer-top
To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na naše brezplačne e-novice. Če sporočil ne želite več prejemati, se lahko odjavite tukaj .
footer-top