VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 02.09.2013
CNVOS: RAZPISI IN PRILOŽNOSTI za NVO
01.09.2013, , Slovenija

Se vam sporočilo ne prikaže pravilno? Kliknite za ogled obvestilnika na spletni strani.
header
16. september 2013
št. 36/13
title
Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove RR skupine, ki izhaja iz strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti in programa razvoja RR skupine. Prijavitelji lahko za izvajanje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov za več aktivnosti, ki so vezane na delo v novi RR skupini: - A1: Zaposlitev ali usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij; - A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji ter drugih raziskovalnih in visokošolskih organizacji v Sloveniji ali javne ali zasebne raziskovalne organizacije v tujini; - A3: Zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine; - A4: Zaposlitev diplomantov, ki so oziroma bodo zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa v obdobju od 1. 1. 2013 do izvedene zaposlitve s strani prijavitelja ter zaposlovanje brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije; - A5: Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev pri prijavitelju v novo RR skupino.
Več »
Razpis za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino Slovenskega arheološkega društva za izjemne dosežke
Več »
rounded
Uporabne delavnice za NVO!
Poletje nas je vse napolnilo s svežo energijo in zagotovo ste že pripravljeni, da se s polnimi jadri podate novim izzivom naproti. Zato smo za vas pripravili tri sklope delavnic in izobraževanj, ki vam bodo v pomoč pri: 1. prijavah na nove razpise in pridobivanju novih finančnih virov, 2. še večji prodornosti vaših idej in poslanstva ter 3. zakonitem, vendar učinkovitem in ekonomičnem poslovanju.

Več o razpisanih delavnicah, njihovi vsebini, terminih in predavateljih posamezne delavnice izveste s klikom na to povezavo .
Fakulteta za državne in evropske študije vabi predstavnike NVO na brezplačno 40 urno izobraževanje na temo temeljev prava in politik EU
Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ) vabi predstavnike nevladnih organizacij na brezplačno 40 urno izobraževanje na temo temeljev prava in politik EU. Jean Monnet Module, katerega nosilec je Matej Avbelj, docent za evropsko pravo, se bo odvil v okviru osmih srečanj, ki bodo potekala med oktobrom 2013 in majem 2013. Udeležba na predavanjih bo brezplačna, na voljo pa bo 30 študijskih mest.
Več »
SLOGA išče sodelavko/sodelavca za področje projektnega svetovanja in priprave projektov
SLOGA objavlja razpis za novo sodelavko oz. sodelavca za področje projektnega svetovanja in priprave projektov. Delovno razmerje bo sklenjeno za 8 mesecev (z možnostjo dogovora o nadaljnjem sodelovanju) in za skrajšan delovni čas (predvidoma 30 ur tedensko).
Več »
DIH objavlja razpis za prosto delovno mesto »poslovni sekretar/ka in vodja projektov«
Pri Društvu DIH iščejo osebo za delo v pisarni in soustvarjanje ter izvajanje njihovih projektov - poslovni sekretar/ka in vodja projektov. Zaposlitev z začetkom 1. 10. 2013, za dobo 12 mesecev (vštevši 3-mesečno poskusno dobo) in z možnostjo podaljšanja, z začetno osnovno bruto mesečno plačo 850 EUR.
Več »
Objavljen je razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda MEPI
Objavljen je razpis za prosto delovno mesto direktorja Zavoda MEPI (Mednarodno priznanje za mlade). Prijave se sprejemajo do 30. septembra 2013. Zavod MEPI bo 19. septembra ob 17. uri na naslovu Podmilščakova 24 pripravil informativni razgovor, kjer bodo kandidati lahko zastavili vprašanja, ki jim bodo v pomoč pri pisanju načrta zbiranja finančnih sredstev.
Več »
Odprt natečaj družbenih inovacij 2013
K prijavi na natečaj vabijo posameznike in organizacije, registrirane v Sloveniji, ki so dejavne na področju družbenega inoviranja ter želijo poskrbeti za povečanje lastne dolgoročne vzdržnosti oziroma razširiti svoje poslanstvo in vpliv. Še posebej so vabljeni mladi posamezniki in posameznice (do vključno 29 leta starosti), saj v okviru projekta Socialni inovatorji prihodnosti - SIP spodbujajo inovativnost mladih in jim skušajo pomagati pri razvoju družbeno podjetniških idej.
Več »
Nagrada za najboljši evropski projekt IPA 2013 in za najboljše akterje na področju regionalnega razvoja
Razpis je natečaj za nagrado za najboljši evropski projekt IPA 2013 in za najboljše akterje na področju regionalnega razvoja (European Projects Awards IPA 2013 for IPA Projects and Best Actors in Regional Development).
Več »
Razpis za zbiranje predlogov - Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko (SKP) za leto 2014
To je razpis za zbiranje predlogov za financiranje ukrepov za informiranje, kakor so opredeljeni v členu 3(1) Uredbe (ES) št. 814/2000, z odobrenimi proračunskimi sredstvi za leto 2013. Prednostna tema: Reformirana SKP.

Za državljane bodo prednostne teme pokrivale splošne tematike glede SKP in bi se morale osredotočiti na njene tri osnovne elemente: varnost hrane, trajnostno upravljanje naših naravnih virov in razvoj naših podeželskih območij. Za podeželske akterje bi se ukrepi morali osredotočiti na bolj specifična vprašanja, zlasti na izvajanje novih ukrepov, uvedenih z reformo SKP, ali na izvajanje sistemov kmetijskega svetovanja.
Več »
DELAVNICA IZPOLNJEVANJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA RAZPIS PROGRAMA DAPHNE III
Objavljen je razpis Evropske Komisije za sofinanciranje projektov, ki prispevajo k preprečevanju vseh oblik nasilja, ki se v javnem ali zasebnem okolju pojavljajo nad otroki, mladimi in ženskami ter zagotavljajo podporo in varstvo žrtev ter ogroženih skupin. Na voljo je več kot 11 milijonov EUR, prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75.000 EUR.

CNVOS za prijavitelje na javni razpis organizira delavnico izpolnjevanja razpisne dokumentacije. Predavateljica bo udeležencem na voljo tako pri identifikaciji projektnih partnerjev, pri razvoju projektne ideje ter pri njenemu preoblikovanju v razpisni jezik kot tudi pri pripravi kakovostnega finančnega načrta.

Več informacij ter prijavnico najdete na tej povezavi .
Usposabljanje za globalne prostovoljce
Voluntariat bo še zadnjič v letošnjem letu organiziral pripravljalni trening za prostovoljce, ki se odpravljajo v države globalnega juga. Imajo še nekaj prostih mest za vse, ki se nameravate v bodoče prijaviti na kakšnega od prostovoljskih projektov na globalnem jugu ali pa morebiti odhajate na prostovoljno delo v tujini preko druge prostovoljske organizacije in vas zanimajo teme, kot so medkulturni dialog, prostovoljstvo na globalnem jugu, stereotipi o drugih kulturah itd…
Več »
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2013
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem jeziku. JAK bo kulturne projekte na področju elektronskega založništva v letu 2013 podprla v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: - pospeševanje nastajanja kakovostnih in žanrsko raznolikih elektronskih knjig v slovenskem jeziku, - večanje dostopnosti elektronskih knjig v slovenščini, - podpora razvoju elektronskega založništva in delovanju slovenskih elektronskih knjigarn in knjižnic.
Več »
Javni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2013 - razvoj in dvig kompetenc na področju elektronskega založništva
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki so namenjeni razvoju in dvigu kompetenc na področju različnih segmentov elektronskega založništva, vključno s pripravo elektronskih knjig, njihovo javno dostopnostjo, promocijo, distribucijskimi potmi in prodajo elektronskih knjig. JAK bo kulturne projekte v okviru javnega razpisa JR11-E-USP-2013 podprla v skladu z naslednjimi cilji: - izvedba kakovostnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige ter podpora razvoju in dvigu kompetenc na področju elektronskega založništva, - izboljšanje strokovne usposobljenosti zaposlenih in samozaposlenih, ki delujejo na področju elektronskega založništva, - razvoj in širitev trga elektronskih knjig v slovenskem jeziku.
Več »
Javni poziv za izbor kulturnih projektov - obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
Temeljno področje poziva je obeležitev tistih državnih praznikov RS v letu 2013, katerih obeležitev ne organizira Republika Slovenija. V ta namen se sofinancira kulturne projekte - proslave, ki jih organizirajo in izvedejo prijavitelji projekta z zahtevanimi referencami ob naslednjih praznikih oz. dela prostih dnevih, opredeljenih v 1. in 2. členu ZPDPD: - 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini; - 31. oktober, dan reformacije; - 23. november, dan Rudolfa Maistra. Razpis se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 30. 11. 2013. Vloge, prispele na javni poziv, se bodo obravnavale po času prispetja.
Več »
Delavnice ekonomike kulture
Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti vabi na delavnico, kjer bodo v treh dneh in skupno dvanajstih urah predavanj pregledali najpomembnejša dela na področju kulturne ekonomike po posameznih podpodročjih, ki jih ta veda pokriva in se naučili tudi sami delati kratke raziskovalne projekte s tega področja. Predavatelj: mag. Andrej Srakar, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.
Več »
Društvo SOS telefon vabi k sodelovanju nove prostovoljke!
Prostovoljno delo se opravlja kot svetovanje na SOS telefonu za ženske in otroke - žrtve nasilja, v Celju. Osnovno usposabljanje za prostovoljno delo bo potekalo od 24. septembra do 19. oktobra 2013 v Celju. Za podrobnejše informacije pokličite v pisarno Društva SOS telefon, na tel. št. 01 544 35 13 ali 01 544 35 14, vsak delavnik od 9.00 do 15.00. Prijazno vabljene!
Več »
Non-State Actors and Local Authorities in Development: Maternal and Child Health, Nutrition and Family Planning Services in Major Urban Slums in Kenya
V okviru tematskega programa o nedržavnih akterjih in lokalnih oblasteh v razvojnem procesu je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih akterjev za učinkovitejše delovanje na področju izboljšanja zdravstvenega varstva mater in otrok, njihove prehrane ter na področju zagotavljanja dostopa do storitev načrtovanja družine v Keniji.
Več »
ENPI: Support to reinforce the independence of the judiciary - Lebanon
V okviru Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva (ENPI) je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju neodvisnosti sodstva v Libanonu.
Več »
footer-top
Objava prispevka
Z e-novicami vas redno seznanjamo z aktualnim dogajanjem v nevladnem sektorju doma in po svetu, z najnovejšimi informacijami s področja pridobivanja nepovratnih sredstev ter s ponudbo izobraževanj za nevladne organizacije.

Objavljamo tako napovednike dogodkov, ki jih organizirajo nevladne organizacije oziroma so zanje zanimivi, informacije o različnih pobudah, dokumentih, politikah, programih in ukrepih na nacionalni, EU in mednarodni ravni, kot tudi aktualne domače in EU razpise, javna naročila, natečaje in izobraževanja, ki so zanimiva za NVO.

V njih boste našli vedno nove vsebine, ki jih lahko sooblikujete tudi vi. Informacije o aktivnostih vaše organizacije lahko objavite prek spletne strani cNVOs.info , lahko pa nam jih posredujete tudi na novice@cnvos.si in z veseljem jih bomo objavili za vas.

Za vse informacije, pomoč in vprašanja smo na voljo na novice@cnvos.si , veseli pa bomo tudi vaših komentarjev, mnenj in predlogov za izboljšavo naših storitev.
Kontakt
CNVOS
Povšetova 37
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: (+386 1) 542 14 22
Faks: (+386 1) 542 14 24
e-mail: novice@cnvos.si
facebook
footer-top
To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na naše brezplačne e-novice. Če sporočil ne želite več prejemati, se lahko odjavite tukaj .
footer-top
Daj v skupno rabo