VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 23.10.2013
Delavnice ekonomike kulture - prvič v Sloveniji
23.10.2013, , Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predavatelj: mag. Andrej Srakar, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Termin delavnice: 23., 24. in 25. oktober 2013

Slika_spletna

Vabimo vas na delavnico, kjer bomo pregledali najpomembnejša dela na področju kulturne ekonomike po posameznih podpodročjih, ki jih ta veda pokriva in se naučili tudi sami delati kratke raziskovalne projekte s tega področja. Vprvem delubo predavatelj prikazal splošno stanje na področju kulturne ekonomike, kot področja, ki je sicer del ekonomske stroke, vendar vključuje tudi spoznanja številnih drugih področij, kot so sociologija, organizacijske vede in pravo, kulturne študije, antropologija, umetnostna zgodovina, filozofija, sociologija kulture, in druge. Vdrugem, osrednjem delubomo obdelali kulturno ekonomiko po posameznih podpodročjih: ekonomika uprizoritvenih umetnosti; ekonomika glasbe; ekonomika vizualnih umetnosti in trga umetnin; ekonomika muzejev in kulturne dediščine; ekonomika filma; ekonomika knjižnega trga; ekonomika kulturnih industrij; ekonomika avtorskih pravic; ekonomika televizije in medijev (kot jo obravnava kulturna ekonomika); ekonomika interneta; ekonomika kulturne politike ter statistike o financiranju kulture na ravni posameznih držav in mednarodnih organizacij; študije učinkov kulturnih dogodkov in vrednosti kulture; empirične študije povpraševanja v umetnosti in določanje cen v umetniških organizacijah; ekonomska zgodovina kulture. Ker se je sodobna kulturna ekonomika v precejšnji meri osredotočila na kvantitativno in empirično podlago in opazovanje kulturnih pojavov (predvsem na mikroekonomski ravni), bomo vtretjem delukratko prikazali osnovne statistične in ekonometrične metode, s pomočjo katerih raziskovalci na tem področju raziskujejo značilnosti pojavov v umetnosti in kulturi, napravili bomo tudi uvod v programski paket Gretl, ki je odprtokodni statistično-ekonometrični paket, prosto dostopen na internetu in s pomočjo katerega lahko na relativno preprost način uporabljamo pridobljeno znanje za opazovanje in študij kulturnih pojavov. Vsklepubomo s sodelujočimi na delavnici skušali tudi izdelati kratko kulturno-ekonomsko analizo izbranega problema v kulturi, v pomoč nam bo izbrana literatura ter podatki, dostopni iz sekundarne literature (npr. SURS, UMAR, Ministrstvo za kulturo, Eurostat, UNESCO, itd.).

Več o prijavi, poteku delavnic in izhodiščni literaturi si lahko preberetetukaj .

Prejemnikom maila se za morebitno podvajanje sporočila iskreno opravičujemo!

Urška Jež // Koordinatorica

Društvo Asociacija

Sedež: Metelkova 6, LJ

Pisarna in pošta: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

tel: +386. 51.773.611

e-mail: asociacija@mail.ljudmila.org

www.asociacija.si