VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 03.04.2014
kmetija Mirana Belca
09.04.2014, , Veržej

kmetija Mirana Belca, Banovci 8, 9241 Veržej, 9.00, ne velja za KOP, Govedoreja-Pravočasna košnja in spravilo travinja.