VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 24.09.2014
Elektronske iskrice Erasmus+ Mladi v akciji 23/9/2014
24.09.2014, , Slovenija

In kaj imamo mladi tokrat v akciji? NOVICE •YOUTHPASS OD SEDAJ NA VOLJO TUDI ZA PROJEKTE ERASMUS+: MLADI V AKCIJI •OBVEŠČANJE O EVS PROJEKTIH V TUJINI MEDNARODNA USPOSABLJANJA •THE POWER OF NON-FORMAL EDUCATION, 17.-23. NOVEMBER 2014, ŠVEDSKA •CHERRY ON THE CAKE, 3.-8. NOVEMBER 2014, SLOVENIJA •HOW CSR WORKS? HOW THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CAN APPEAR IN ERASMUS+ YOUTH PROGRAMME, 3.-8. NOVEMBER 2014, BUDIMPEŠTA, MADŽARSKA •VISIBILITY AND DEOR: SPREAD THE FIRE!, 28. OKTOBER - 4. NOVEMBER 2014, MOLLINA (MALAGA), ŠPANIJA •APPETISER, 25.-29. NOVEMBER 2014, GRČIJA •PROJECT LAB. HOW TO DESIGN YOUR PROJECT IN E+ YIA, 17.-19. NOVEMBER 2014, AVSTRIJA •EUROPEAN CITIZENSHIP IN YOUTH WORK, 15.-21. FEBRUAR 2015, MADŽARSKA Youthpass od sedaj na voljo tudi za projekte Erasmus+: Mladi v akciji! Z veseljem sporočamo, da so potrdila Youthpass od 18. septembra na voljo tudi za projekte Erasmus+: Mladi v akciji! Youthpass je mogoče izdelati v angleškem jeziku za vse sprejete projekte ključnega ukrepa 1: mladinske izmenjave, Evropsko prostovoljno službo in projekte mobilnosti mladinskih delavcev. Youthpassi za aktivnosti ključnega ukrepa 2 in 3 so v pripravi in bodo na voljo nekoliko kasneje, prav tako bo postopno sledilo tudi prevajanje potrdil v ostale evropske jezike. Postopek izdaje Youthpassa je nespremenjen. Za izdajo potrdil obiščite spletno stran: https://www.youthpass.eu/en/youthpass/youthpass/ ter sledite navodilom po korakih. Potrdila lahko izdate tudi za projekte, katerih aktivnosti so se že zaključile. Več informacij o Youthpassu v novem programu lahko preberete na spletni strani: https://www.youthpass.eu/en/youthpass/faqs/erasmus/ Obveščanje o EVS projektih v tujini Akreditirane organizacije, ki so dobile odobrene projekte na drugih Nacionalnih agencijah oz. Izvajalski agenciji v Bruslju pozivamo, da pošljejo podatke o sprejetih projektih najkasneje do 1. oktobra 2014. Initiates file downloadObrazec za poročanje Poleg tega pošiljajoče organizacije obveščamo, da bo MOVIT, Nacionalna Agencija Erasmus+: Področje Mladina izvedel srečanje odhajajočih prostovoljcev na EVS v tujino. Le-to bo v prostorih Nacionalne Agencije (Dunajska 22, Ljubljana) potekalo v četrtek, 23. oktobra 2014. Pošiljajoče organizacije pozivamo, da svoje prostovoljce, ki se pripravljajo na projekt EVS obvestijo o udeležbi in zagotovijo njihovo prisotnost! Potni stroški bodo udeleženim prostovoljcem povrnjeni! Mednarodno usposabljanje The power of non-formal education, 17.-23. november 2014, Švedska Z mednarodnim usposabljanjem se želi povečati vpliv neformalnega izobraževanja ter preko njegovih načel in metod spodbuditi mlade, da postanejo dejanski akterji v družbi tako na lokalnem kot tudi evropskem nivoju. Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Initiates file downloadSplošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih. Rok za prijavo je 26. september 2014! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek Mednarodno usposabljanje “Cherry on the cake" – Youth Exchange in the context of a long-term work with groups of young people, 3.-8. november 2014, Bled, Slovenija Se sprašujete, kako bi ob vašem rednem dolgoročnem delu z mladimi obdržali njihovo zainteresiranost? Menite, da bi bila mladinska izmenjava ustrezen vir motivacije ter učnih priložnosti tako za mlade udeležence kot mladinske voditelje? 5-dnevno usposabljanje bo naslavljala ta in mnoga druga vprašanja ter odpiralo prostor za iskanje različnih odgovorov, povezanih s kakovostno izvedbo mladinskih izmenjav, potencialov teh aktivnosti za neformalno izobraževanje (in delo z mladimi) ter obravnavalo nekatere izzive, ki jih prinaša mednarodno delo z mladimi. Rok za prijavo je 28. september 2014! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek Mednarodno usposabljanje How CSR works? How the Corporate Social Responsibility can appear in Erasmus+Youth programme, 3.-8. november 2014, Budimpešta, Madžarska Eden izmed prioritetnih ciljev programa Erasmus+, področje Mladina, je spodbuditi sinergijo ter medsektorsko sodelovanje med nevladnimi organizacijami in gospodarskimi družbami z namenom razvoja novih, inovativnih izobraževalnih programov ter pristopov, metod in orodij, ki se bodo uporabljali v mladinskem delu. Definicija Evropske komisije o družbeni odgovornosti gospodarskih družb predpostavlja, da gospodarske družbe prevzamejo odgovornost za svoj vpliv v družbi. Nevladne organizacije in ustanove, ki delajo z mladimi, so zagotovo pravi partnerji za kreiranje in izvajanje strategij družbene odgovornosti gospodarskih družb. Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Opens external link in new windowSplošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih. Rok za prijavo je 28. september 2014! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek Mednarodno usposabljanje Visibility and DEOR: Spread the fire!, 28. oktober – 4. november 2014, Mollina (Malaga), Španija Mednarodno usposabljanje je namenjeno povečanju vidnosti ter kreiranju strategij za razširjanje in uporabo rezultatov projektov (DEOR), ki so izvedena v okviru programa Erasmus+. Udeleženci bodo imeli možnost, da sami preizkusijo različne dejavnosti, digitalna in socialna medijska orodja ter kreativne strategije. Predstavljene pa bodo tudi dobre prakse. Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Opens external link in new windowSplošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih. Rok za prijavo je 28. september 2014! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek Mednarodno usposabljanje Appetiser, 25.-29. november 2014, Grčija Mednarodno usposabljanje, ki bo spodbudilo in motiviralo mladinske organizacije, ki delujejo predvsem v svojem lokalnem okolju, da bodo v okviru novega programa Erasmus+Mladi v akciji izvedle svoj prvi mednarodnii mladinski projekt. Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Initiates file downloadSplošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih. Rok za prijavo je 1. oktober 2014! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek Mednarodno usposabljanje Project Lab. How to design your project in Erasmus+ Youth in action, 17.-19. november 2014, Salzburg, Avstrija Mednarodno usposabljanje nadomešča dosedanja nacionalna usposabljanja, ki jih je nacionalna agencija v preteklih letih izvajala pod imenom "Korak v program MVA". Namenjeno je potencialnim, predvsem prvim prijaviteljem projektov v program Erasmus+ Mladi v akciji. Udeleženci usposabljanja bodo z izmenjavo idej in predlogov trenerjev, izkušenih prijaviteljev ter predstavnikov sodelujočih nacionalnih agencij izboljšali kakovost svojih idejnih projektov in si na ta način tudi povečali možnosti za sprejem svojih projektov v program. MOVIT bo na usposabljanje poslal 8 udeležencev iz Slovenije. Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+, področje Mladina, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Initiates file downloadSplošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih. Rok za prijavo je 5. oktober 2014! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek Mednarodno usposabljanje European Citizenship in youth work, 15.-21. februar 2015, Madžarska Namen mednarodnega usposabljanja je profesionalni razvoj mladinskih delavcev in mladinskih vodij s širitvijo kritičnega razumevanja evropskega državljanstva, s preučevanjem in preizkušanjem njegovega potenciala ter omogočanje prepoznave evropskega državljanstva in njegovega vključevanja v mladinsko delo. Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti. Potne stroške izbranim udeležencem krije MOVIT, nacionalna agencija programa ERASMUS+, področje MLADINA, in sicer v višini 90 % dejanskih stroškov, v skladu s Opens external link in new windowSplošnimi pogoji sodelovanja na usposabljanjih. Rok za prijavo je 30. november 2014! Opens external link in new windowRazpis in prijavni postopek MOVIT, Ljubljana, Nacionalna agencija programa Erasmus+, poglavje Mladina, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana Telefon: 01/430 47 47, Faks: 01/430 47 49, E-pošta: info@mva.si, Spletna stran: www.mva.si To sporočilo ste prejeli, ker ste prijavljeni na poštni seznam E+ MVA. Če se želite odjaviti, lahko to storite s povezavo, ki ste jo prejeli v elektronskem sporočilu ob prijavi. Če te povezave nimate, nam pošljite sporočilo na info@mva.si, v polje Zadeva (Subject) pa vpišite ODJAVA. Najlepša hvala.