VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 25.11.2014
Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Veržej za leto 2014
01.12.2014, , Veržej

Vrednost razpisa Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.100 EUR. Domača stran http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014082.pdf#!/r2014082-pdf Datum objave na razpisi.info 21.11.2014 Rok prijave 01.12.2014 Predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva. Upravičeni prijavitelji Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Občine Veržej oziroma so nji¬hovi člani iz Občine Veržej, ter društva, ki nimajo sedeža v občini pa imajo aktivnosti usmerjene tudi na področje Občine Veržej, ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev.