VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 02.03.2015
European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR) - Chad
09.04.2015, , Slovenija

European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR) - Chad Program EIDHR - INSTRUMENT FINANCIRANJA ZA DEMOKRACIJO IN ČLOVEKOVE PRAVICE PO SVETU Vrednost razpisa 900,000 EUR Zneski in deleži financiranja Prijavite lahko projekte v vrednosti od 100.000 do 300.000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenh stroškov. Domača stran https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1424943586991&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136716 Datum objave na razpisi.info 26.02.2015 Rok prijave 09.04.2015 Trajanje projekta Od 24 do 36 mesecev. V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic v Čadu, pri čemer je razpis tematsko osredotočen na boj proti vsem oblikam diskriminacije in nasilju nad ženskami tej proti kršitvam pravic otrok. Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Geografskih omejitev ni, se pa zahteva partnerstvo z organizacijo iz Čada. Zainteresirani za projektno partnerstvo? Trenutno ni zainteresiranih organizacij. Za prijavo kot partner se morate prijaviti