VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 16.04.2015
RAZPISI IN PRILOŽNOSTI za NVO
16.04.2015, , Slovenija

CNVOS slogan header-bg RAZPISI IN PRILOŽNOSTI za NVO 13. april 2015 | št. 15/15 SPLOŠNO Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2016-2017. Več Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstveno- raziskovalne projekte v letih 2016-2017. Več Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. Več Sofinanciranje izobraževanja odraslih v Občini Ravne na Koroškem Občina Ravne na Koroškem bo v letu 2015 sofinancirala programe izobraževanje odraslih ter druge oblike izobraževanja. Več Sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2015. Več Sofinanciranje na področju družbenih dejavnosti v Občini Bovec Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v Občini Bovec: mladinska dejavnost, humanitarna dejavnost in dejavnost invalidskih organizacij, dejavnosti drugih društev in posebnih skupin. Več OKOLJE Javno naročilo: Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javno naročilo za izvedbo usposabljanja za ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015. Več SOCIALA Javno naročilo: Vrednotenje ukrepa samozaposlovanja aktivne politike zaposlovanja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javno naročilo za izvedbo vrednotenja ukrepa samozaposlovanja aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2007-2013. Več Improving expertise in the field of industrial relations - Call for Proposals VP/2015/004 Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis, katerega cilj je izboljšati strokovnost na področju odnosov med delodajalci in delojemalci. Več Sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica je objavila javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v letu 2015. Več Sofinanciranje programov preprečevanja zasvojenosti v Občini Ravne na Koroškem Predmet javnga razpisa je zbiranje ponudb za sofinanciranje programov preprečevanja zasvojenosti s prepovedanimi in dovoljenimi drogami ter drugimi oblikami vedenja, ki lahko vodijo v zasvojenost. Več Sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem Predmet javnega razpisa je zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015. Več Sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem Predmet javnega razpisa je zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja nasilja v družini v Občini Ravne na Koroškem v letu 2015. Več Sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode Predmet javnega razpisa je sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2015. Več ČLOVEKOVE PRAVICE European Instrument for Democracy and Human Rights - Serbia Razpis je namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam in zagovornikom človekovih pravic za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Srbiji. Več European Instrument for Democracy and Human Rights – Indonesia Razpis je namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam in zagovornikom človekovih pravic za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja političnih, državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Indoneziji. Več European Instrument for Democracy & Human Rights - Tunisia Razpis je namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše sodelovanje na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic in demokratičnih reform v Tuniziji. Več MLADI Sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem Občina Ravne na Koroškem javno poziva lastnike oz. upravljalce mladinskih objektov k predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja v letu 2015. Več Sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode v letu 2015. Več KULTURA Razpis Mednarodnega sklada za promocijo kulture pri UNESCU Objavljen je razpis Mednarodnega sklada za promocijo kulture pri UNESCU, ki je namenjen sofinanciranju kulturnih projektov nevladnih organizacij, samostojnih umetnikov in ustvarjalcev, neprofitnih organizacij in podjetij ter javnim ustanovam (organom), ki so zadolžene za promocijo kulturne in umetniške ustvarjalnosti. Na omenjeni mednarodni javni razpis se tako lahko prijavijo tudi umetniki iz vrst oseb z invalidnostjo oziroma oseb s posebnimi potrebami, invalidska društva, zveze invalidskih društev, druge organizacije invalidov oziroma oseb s posebnimi potrebami, humanitarne organizacije ter druga društva in organizacije, ki delujejo v dobro pripadnikov različnih ranljivih družbenih skupin. Več Sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2015. Več Sofinanciranje kulturne dediščine v Občini Medvode Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2015. Več RAZVOJNO SODELOVANJE IPA: Civil Society Facility Montenegro Programme 2015 Razpis je namenjen podpori črnogorskim organizacijam civilne družbe za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja demokracije ter vzpostavljanja spodbudnega okolja za NVO z aktivno udeležbo v odločevalskih procesih. Več DCI: Civil Society Organisations and Local Authorities in Development - Armenia Razpis je namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij (sklop 1) ter lokalnih oblasti (sklop 2) za učinkovitejše delovanje na področju zmanjševanja revščine ter spodbujanja trajnostnega razvoja v Armeniji. Več DCI: Civil Society Organizations and Local Authorities in Development – Georgia Razpis je namenjen krepitvi civilnodružbenih organizacij ter lokalnih oblasti za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja demokratičnega vodenja in upravljanja, družbenega razvoja ter vključujoče in trajnostne rasti v Gruziji. Več Expansion and improvement of services to people living with mental disorders and to people living with disabilities - Afghanistan Objavljen je javni razpis, katerega glavni cilj je izboljšati storitve za osebe z duševnimi motnjami (sklop 1) in osebe z invalidnostjo (sklop 2) v Afganistanu. Več ZDRAVJE IN ŠPORT Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2015. Več Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja zdravstvene in babiške nege Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja zdravstvene in babiške nege za dobo treh let. Več Sofinanciranje programov športa v Občini Ravne na Koroškem Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športa v Občini Ravne na Koroškem v letu 2015. Več Sofinanciranje programov športa v Občini Medvode Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa v Občini Medvode v letu 2015. Več Sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hodoš Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hodoš za leto 2015. Več Delavnica izpolnjevanja razpisne dokumentacije za razpise s področja športa Vabimo vas na delavnico, na kateri boste s pomočjo predavateljice izpolnjevali, dopolnjevali, razvili in izpopolnili svojo prijavo na aktualen razpis s področja športa v okviru programa Erasmus+. Predstavljeni bodo tudi drugi lokalni, nacionalni in mednarodni viri, ki podpirajo aktivnosti nevladnih organizacij na področju športa. Več V tej številki 32 razpisov za NVO: SPLOŠNO OKOLJE SOCIALA ČLOVEKOVE PRAVICE MLADI KULTURA RAZVOJNO SODELOVANJE ZDRAVJE IN ŠPORT IZPOSTAVLJENO blog Datum objave | 07. 04. 2015 Projektna konferenca za oblikovanje projektnih idej v okviru transnacionalnega programa Podonavje Dogodek bo namenjen iskanju inovativnih povezav med organizacijami z različnih področij in oblikovanju konkretnih projektnih predlogov, ki jih bo možno predstaviti potencialnim partnerjem in kasneje prijaviti na razpis programa Podonavje. IZOBRAŽEVANJA Delavnica izpolnjevanja razpisne dokumentacije za razpise s področja športa DATUM: Petek, 17. 4. 2015, od 10:00 do 15:00 Predavateljica: Tina Michieli VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA Pravni in davčni vidki prostovoljskega dela - vse o delu s prostovoljci v NVO