VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Ljubljana 07.11.2015
10.Slovenski kongres prostovoljstva
27.11.2015, , Ljubljana

10. Slovenski kongres prostovoljstva, ki bo 27. novembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vabimo vas, da se nam pridružite pri oblikovanju strateških usmeritev, razvojnih smernic in konkretnih predlogov, ki bodo dobili mesto v nacionalni strategiji razvoja prostovoljstva. Z vašo pomočjo bomo oblikovali takšne usmeritve, ki bodo lahko vodile k uresničevanju spodaj zapisanih strateških ciljev 2020. Prostovoljstvo pomembno prispeva h kakovosti življenja v Sloveniji, prinaša dobrobit ljudem in družbenim skupinam v stiski ali pri premagovanju različnih ovir ter bogati njihovo življenje. Prispeva k vitalnosti, aktivnosti in povezanosti različnih generacij ter skupnosti v celoti. Država zaradi bistvenega prispevka prostovoljstva k družbeni blaginji sistemsko in trajnostno podpira kakovostno prostovoljstvo v vseh sektorjih. Prostovoljske organizacije so dobro organizirane, kadrovsko močne in ustrezno financirane, zato lahko svoje programe, namenjene posameznikom in skupnosti, izvajajo na visoki kakovostni ravni. Mediji odgovorno prispevajo k ozaveščanju najširše javnosti o pomenu in vlogi prostovoljstva. Prostovoljski sektor se proaktivno odziva na vrzeli v storitvah, ki jih zagotavlja javni sektor za zadovoljevanje potreb prebivalstva. Odzivno sodeluje v izjemnih situacijah in za zadovoljevanje potreb specifičnih družbenih skupin. Inovativno razvija relevantne programe za porajajoče se nove družbene potrebe na lokalni in nacionalni ravni. Kongres bo po 14 letih ponovno v Ljubljani in bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja. Zanimivi gosti in izmenjava izkušenj sta prav tako vedno del Kongresa prostovoljstva. In prav vaše izkušnje bodo pomembno prispevale k zaključkom kongresa in njegovemu dolgoročnemu doprinosu na področju razvoja prostovoljstva. Prijavnico nam lahko pošljete do 23. novembra 2015. Veselimo se ponovnega snidenja in sodelovanja, Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva Poljanska cesta 12 1000 Ljubljana T: 01 433 40 24 F: 01 430 12 89 E: slovenska@filantropija.org www.filantropija.org www.prostovoljstvo.org