VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Ljutomer 17.01.2019
V MCP bomo izvedli projekt Erasmus+ - Gremo zeleno
27.04.2019, , Mladinski center Prlekije, Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer

V MLADINSKEM CENTRU PRLEKIJE BOMO IZVEDLI PROJEKT ERASMUS+ - GREMO ZELENO V Mladinskem centru Prlekije ugotavljamo, da mladi premalo časa preživijo v naravi, da ne uporabljajo naravnega okolja za kakovostno preživljanje prostega časa, za športne dejavnosti ter za kreativno izražanje. Po raziskavah so mladi vedno bolj pasivni in pod stresom. S tem projektom želimo mlade spet povezati z naravo, jim predstaviti neformalno izobraževanje ter aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa v naravi. V projektu Gremo zeleno jim bomo tako ponudili aktivnosti, ki jim bodo predstavljale izziv kot npr. spust po reki Muri, orientacijski pohod skozi gozd. Projekt bo potekal v majhnem naselju Veržej, v neposredni bližini neokrnjene narave, ob reki Muri, tik ob območju, ki je del naravne dediščine UNESCA. V tem projektu smo se povezali s partnerskimi organizacijami iz Portugalske, Jordanije, Egipta, Hrvaške in Slovenije. Tako bo projekt odlična priložnost, da udeleženci okrepijo osveščenost ter razumevanje drugih kultur in dobijo priložnost za vzpostavljanje mednarodnih stikov. Vse aktivnosti bodo potekale v angleškem jeziku, tako da bodo udeleženci tudi znatno izboljšali znanje tujih jezikov. S projektom bomo močno okrepili sinergije med formalnim in neformalnim izobraževanjem, saj se aktivnosti dopolnjujejo z učnimi načrti naravoslovnih in družboslovnih predmetov v šolskem sistemu, mladim pa bomo na tak način omogočili razvoj kompetenc 21. stoletja: izkustveno učenje, raziskovanje in kreativno mišljenje. Namen našega projekta je, da mladi začutijo, da so del narave in ob tem tudi spoznajo njihovo odgovornost do narave ter kako je potrebno z njo ravnati. Iz vsake države bomo v projekt vključili 5 mladih, razen iz Slovenije jih bo 8. Projekt bo trajal 8 dni (od 27. 4. do 4. 5. 2019). Skupine bodo kulturno uravnotežene. Zraven že omenjenih vsebin projekta bodo udeleženci iz sodelujočih držav izvedli tudi medkulturni večer, kjer bodo predstavili svojo državo in kulturo. Čeprav bo komunikacijski jezik angleščina, se bodo preizkusili tudi v komunikaciji v slovenskem, hrvaškem, portugalskem in arabskem jeziku. Vse sodelujoče organizacije bomo z tem projektom vzpostavile kakovostno sodelovanje, izmenjale si bomo izkušnje pri delu z mladimi in začrtale nadaljnje sodelovanje. Pridobili bomo ogromno praktičnih izkušenj iz organizacije, projektnega, timskega dela in komunikacije.