VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 03.05.2022
VABILO NA ŠESTI REGIJSKI POSVET ZA PRIPRAVO RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA MLADINO
06.05.2022, , Spodnji Kamenščak 23

Letošnje leto je evropsko leto mladih! Evropska komisija je leto 2022 posvetila vam – mladim in vas izpostavila kot pomembne nosilce sprememb in bistvene za izgradnjo miroljubnih in demokratičnih družb. V evropskem letu mladih si bomo tako v Sloveniji kot v evropski skupnosti prizadevali, da boste mladi dobili besedo in bo vaš glas slišan. Zdravo! Želiš sooblikovati prihodnost mladih v Sloveniji? Želiš sodelovati pri pripravi glavnega dokumenta za mlade v Sloveniji – Resolucije o Nacionalnem programu za mladino? Si želiš, da bi bil tvoj glas slišan in bi prispeval k spremembam v družbi? Potem pridi na regijski posvet Pomurja za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino, ki bo potekal v petek, 6. maja 2022, med 10.00 in 14.30 v Mladinskem centru Prlekije, Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer. Zakaj? Ker je temeljno vodilo oblikovanja mladinskih politik »nič o mladih brez mladih,« bo Resolucija o Nacionalnem programu za mladino (NPM) nastajala s sistematičnim vključevanjem mladih in ključnih deležnikov v mladinskem sektorju v proces sooblikovanja. Zato je Urad RS za mladino v sklopu evropskega leta mladih zasnoval serijo 12 regijskih srečanj mladih, mladinskih delavcev ter predstavnikov mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki bodo v medsebojnih razpravah in v dialogu z odločevalci obravnavali aktualne izzive in iskali rešitve. Tako bomo pridobili nov krovni dokument, v katerem bodo izpostavljeni poglavitni izzivi mladih ter predlagani javno-politični ukrepi kot njihove rešitve. Temeljni cilj NPM je namreč zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi. Delavnice in dialog z odločevalci bodo potekale sproščeno, vendar sistematično po metodologiji svetovne kavarne, ko bodo mladi po načelu proste razprave in viharjenja možganov obravnavali sedem aktualnih tem: - izobraževanje (formalno in neformalno), - zaposlovanje in podjetništvo, - bivanjske razmere mladih, - zdravje in dobro počutje, - okolje in trajnost, - mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja, - kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji. Program posveta: 10.00–10.30 Predstavitev namena in poteka dogodka, predstavitev področij Resolucije, namenov in ciljev Pozdravni nagovor predstavnika Urada RS za mladino “Prebijanje ledu” – spoznavanje udeležencev 10.30–11.00 Kako po priložnost v tujino? Predstavitev programa ERASMUS+: Mladina in Evropska solidarnostna enota (Katra Kozinc, MOVIT, Nacionalna agencija programov EU Erasmus+) 11.00–11.15 Odmor 11.15–11.55 Predstavitev metodologije svetovne kavarne in navodila udeležencem za delo v skupinah 1 .krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah) 2. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah) 11.55–12.05 Odmor 12.05–12.35 3. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah) 4. krog – viharjenje možganov in razprava po postajah (v skupinah) 12.35–12.45 Odmor 12.45–14.00 Predstavitev sklepov iz razprav po postajah Dialog z odločevalci: - Predstavnik Urada RS za mladino - predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - predstavnik JSKD - predstavnik Sveta pomurske razvojne regije - predstavnik Občine Ljutomer - predstavnik Gimnazije Franca Miklošiča, Ljutomer 14.00–14.30 Refleksija in evalvacija, druženje ob zakuski Pokaži, da ti je mar za prihodnost in si želiš aktivno sodelovati pri njenem načrtovanju! Prijavi se do srede, 4. maja 2022 s spletnim obrazcem ali na mcp@siol.net . Napovedujemo tudi osrednji dogodek v evropskem letu mladih – festival Zvok mladosti, ki bo potekal v petek, 27. maja 2022, v ljubljanskih Križankah. Praznujmo skupaj! Prijazno vabljeni! Info izvajalca : MCP-PC NVO, so. p.; Tamara Brumen, koordinatorka; 02 58 48 034; 02 58 48 033; 040 294 772; 031 525 367 ; www.klopotec.net ; https://www.facebook.com/McpPcNvo