VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Tujina 06.05.2008
Evropski dan sosedov
, Slovenija in tujina

  Spoštovani,

  27. maja bo 7 milijonov ljudi po vsej Evropi že šestič praznovalo Evropski dan sosedov. Letošnji Evropski dan sosedov je podprl tudi Vladimir Špidla, evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti.

  Zakaj gre?
  Evropski dan sosedov je pobuda, katere namen jespodbujanjestikov med ljudmi in spletanje družbenih vezi. Je priložnost za srečanje naših sosedov, medsebojno druženje in sožitje terpriložnost, da na ta načinnaredimo konec anonimnosti in odmaknjenosti, ki ju doživljamo v mestih.

  Poleg tega akcija prispeva h krepitvi odnosov med evropskimi mesti, saj bodo letos evropski državljani komunicirali in praznovali skupaj preko velikih ekranov, ki bodo postavljeni v središčih nekaterih evropskih prestolnic. Letos je Evropski dan sosedov proglašen tudi zapartnerja medkulturnega dialoga 2008.

  Kdo se lahko vključi v akcijo?
  V akciji lahko sodelujejo tako občani posamezniki, ki lahko sosedski praznik organizirajo kar sami, tako, da npr. izobesijo plakate (Evropski praznik sosedov), in povabijo sosede nadvorišče, predverje, ulico, vrt, itd, kjer jim posrežejo s kakšno pijačo ali prigrizkom inveliko dobre volje.

  Seveda pa se lahko v akcijo vključijo tudi stanovanjska združenja in občine, ki v lokalnem okolju poskrbijo za razmnožitev in razdelitev lepakov in vabil, s katerimijihpreskrbijo organizatorji, ter na ta način pritegnejo združenja in stanovalce, poenostavijo organiziranje,še posebej, kar zadeva logistiko,itd.

  Od slovenskih občin sta v pobudi do sedaj sodelovala Ljubljana in Maribor.

  Več informacij o Evropskem dnevu sosedov lahko najdete na spletni strani: http://country.european-neighbours-day.com , kjer dobite informacije tudi v slovenskem jeziku.

  Prosim vas, da informacijo posredujete vsem zainteresiranim naslovnikom s povabilom, da se pridružijo praznovanjuEvropskega dneva sosedov 27. maja 2008.

  V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati prosim sporočite na naslov lara.sheppard@ec.europa.eu.

  Z lepimi pozdravi,


European Commission / Evropska komisija
Representation in Slovenia /Predstavništvo v Sloveniji
Breg 14, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: + 386 1 252 88 09
fax.: + 386 1 425 20 85
E-mail:comm-rep-lju@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/slovenija/

Evropske zadevez več zornih kotov v spletnem časopisu EUekspres:http://www.euekspres.si

Od odgovorov na vsa vprašanja o Evropski uniji vas loči le klic na brezplačno telefonskoštevilkoEUROPE DIRECT 00 800 6 7 8 9 10 11. Vsak državljan lahko iz katerekoli državečlanice EU zastonj pokliče na omenjenoštevilko ter v svojem jeziku postavi in dobi odgovor na vprašanje o EU. Storitev je dostopna od ponedeljka do petka med 9.00 in 18. uro.

*******Disclaimer*******
This is not an official communication of the Representation of the European Commission in Slovenia. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever arising in connection with this E-mail.