VSEBINA S PORTALA WWW.KLOPOTEC.NET
 
Slovenija 12.11.2006
KADROVSKE ŠTIPENDIJE
13.11.2006, , Ljubljana

Javni razpis kadrovskih štipendij za delovanje na področju športa

Ministrstvo za šolstvo in šport je objavilo razpis kadrovskih štipendij za študente športnih programov. Štipendije se podeljujejo študentom tretjega in četrtega letnika, oz. ustreznim letnikom bolonjskega študijskega programa ali absolventom Fakultete za šport, ter tudi za dodiplomski študij v tujini, če v Sloveniji ni ustreznega študijskega programa. Izbrani kandidati pa se zavežejo, da bodo po končanem študiju opravljali vzgojno-izobraževalno delo v enemu od športov rednega programa olimpijskih iger ter se zazaposlili pri delodajalcih, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje programov panožnih športnih šol ali drugih programov, ki jih vodi ministrstvo, oziroma pri drugih delodajalcih na področju športa ali bodo, v soglasju z ministrstvom, opravljali delo kot zasebni športni delavci. Rok za prijave je 17. 11. 2006, predviden pričetek štipendiranja pa december 2006.

Info: Ministrstvo za šolstvo in šport,Direktorat za šport, 01 478 42 49, www.mss.gov.si