TA TEDEN
GORNJA RADGONA
LENDAVA
LJUBLJANA
LJUTOMER
MARIBOR
MURSKA SOBOTA
ORMOŽ
POMURJE
SLOVENIJA
SPODNJI KAMENŠČAK
TUJINA
PO VSEBINI
RECENZIJE
ARHIV
OPIS IN POGOJI
SEZNAM
GOSTOVANJE
SPLETNE SKUPINE
MC WIKI
VSTOP
PRIJAVA/REGISTRACIJA
Soustanovitelj in član
Projekt sofinancirajo:

NOVICE
 
FW: LASnovice 6/15
07.04.2015, Slovenija

Header LASnovice | 6. april| let. 2, št. 6, 2015 Prijava na novice: www.drustvo-podezelje.si Arhiv novic Zapis sestanka DRSP z vodstvom MKGP in AKTRP na katerem je društvo predstavilo pripombe LAS glede aktualnega poteka kontrol zahtevkov iz Ukrepov LEADER v okviru PRP 2007-2013 (17. 3. 2015). »…poenostavitve postopkov so nujne, to pa pomeni, da je potrebno spremeniti pravne podlage od EU navzdol, da lahko do tega pride.« Več… Odziv MKGP na pripombe društva na Uredbo o CLLD. Na osnovi pripomb, ki jih je DRSP posredovalo na osnutek Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, ki je šla v medresorsko usklajevanje, smo dobili odgovor Koordinacijskega odbora CLLD. Vse LAS pozivamo, da si odgovore pogledajo, saj je kar nekaj pripomb, ki bodo vplivale na njihovo delo. Ob tem opozarjamo, da je potrebno slediti tudi odgovorom na prve pripombe, ki se dopolnjujejo. Prilagamo prve odgovore (5.2.2015) in druge odgovore (10. 3. 2015). KAZALO :: DOGODKI :: PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN :: JAVNI RAZPISI IN POZIVI :: SODELOVANJE V PROJEKTIH :: RAZVOJ PODEŽELJA DOGODKI Aktualno •Izračunih finančnega okvira iz ESRR za SLR. MGRT je, na sestanku s predstavniki nekaterih LAS dne 30. 3. 2015, ponovno predstavil izračun okvira iz ESRR za SLR. Kratko poročilo predsednice Komisije LEADER pri DRSP Darje Planinc je v prilogi (tukaj...), pripomniti pa je potrebno, da je ponovni sestanek na MGRT sklican v torek, 7.3.2015 ob 13,00 uri. Do takrat je potrebno na MGRT gospe Neni Dokuzov poslati vaš predlog razvrstitve urbanih območij v variabilnem delu izračuna za ESRR v CLLD. Za lažjo pripravo prilagamo Splošne smernice s področja razvojne poselitve v katerih najdete pojasnila za metodologijo glede na značilnost naselij. Dokument je posredovala mag Nena Dokuzov. (tukaj…). •Poročilo 1. srečanja Usmerjevalne skupine ENRD. Poročilo in predstavitve s 1. srečanja Usmerjevalne skupine Evropske mreže za razvoj podeželja, iz katerega je možno videti obseg dela in usmeritve dela ENRD, Evropskega partnerstva za inovacije (EIP-AGRI) in Evropske evalvacijske mreže. Dela po nekaterih skupinah so se že začela, tako da bo kmalu na voljo številne dobre prakse, predstavljene izkušnje in različne smernice za delo na področju razvoja podeželja. Več… •1. seminar ENRD - Povečevanje vključevanja deležnikov pri razvoju podeželja. Seminarja sta se udeležila predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Aleš Zidar in mag. Mateja Žvikart iz Zavoda RS za varstvo narave. Namen seminarja je bilo izbrati primerne aktivnosti in načine, ki bi nosilce razvoja podeželja izpodbudili k boljšemu in bolj aktivnemu sodelovanju ter mreženju. Več... •Kmetijsko obrtniški sejem KOS 2015. Lenart, Hipodrom Polena, 29 - 31. 5. 2015. LAS Ovtar vabi vse zainteresirane LAS in njihove člane, da se predstavijo na njihovem tradicionalnem kmetijsko obrtniškem sejmu. V okviru sejma bo DRSP pripravil posvet slovenskih LAS na aktualno temo CLLD, kar še usklajujemo z Mrežo za podeželje in MKGP. Vse zainteresirane ponudnike za nastop na sejmu pa vabimo, da se oglasijo neposredno na LAS Ovtar – 059 128 773 ali 051 660 865, info@lasovtar.si, program sejma pa najdete TUKAJ. •Akcijski in komunikacijski načrt Mreže 2014-2020 in Letni plan za leto 2015. Poslanstvo Mreže je z ustreznimi orodji omogočati oziroma pospeševati mreženje med zainteresiranimi partnerji, ki delujejo na področju razvoja podeželja. Mreža združuje organizacije in uprave, ki sodelujejo pri razvoju podeželja, del Mreže je tudi partnerstvo v okviru partnerskega sporazuma. Prav tako je poslanstvo Mreže zagotavljati in vzpostavljati komunikacijski proces (dvostranska interakcija) v povezavi z razvojem podeželja. Za leto 2015 pa je objavljen tudi Letni plan z opredeljenimi izvedbeni sklopi aktivnosti. Več… •Poziv LAS-om k zbiranju predlogov za razpravo na slovenskem in na evropskem podeželskem parlamentu. Društvo za razvoj slovenskega podeželja poziva Lokalne akcijske skupine in ostale zainteresirane akterje na podeželju, da v okviru delavnic za pripravo Strategij lokalnega razvoja zberejo predloge za razpravo na slovenskem in na evropskem podeželskem parlamentu. Napovednik DOGODKI V SLOVENIJI: •Pospeševanje podjetništva v turizmu na podeželju. Termini za 5 brezplačnih delavnic: 3. do 29. 4. 2015. Organizator: UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske. Več… •Strokovno posvetovanje " Nič odpadkov" v Sloveniji? Ptuj, 9. in 10. 4. 2015. Organizatorji: ZEG,ZRS Bistra Ptuj in Ministrstva za okolje in prostor. Več… •Ogled dobrih praks razvoja turizma na podeželju Furlanije-Julijske krajine: razpršeni hoteli in turizem na kmetiji. Sobota, 11. 4. 2015. Organizator: Socialno podjetje in turistična agencija "Istraterra". Program… •Pravni in davčni vidki prostovoljskega dela v NVO - kako postati t.i. prostovoljska organizacija, kakšne so omejitve prostovoljskega dela ter kako je z izplačevanjem stroškov prostovoljcem. Ljubljana, 14. 4. 2015. Izvajalec: CNVOS. Več… •3. mednarodni festival znanja in kulture starejših. Velenje, 15. 4. 2015. Organizator: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Več... •Kako pridobiti status v javnem interesu in kaj si lahko od tega obetamo. Ljubljana, 21. 4. 2015. Izvajalec: CNVOS. Več… •Šesta mednarodna EKO KONFERENCA 2015 "NARAVNE DANOSTI JV EVROPE V LUČI PODNEBNIH SPREMEMB". Ljubljana, 22. in 23. 4. 2015. Organizator: Društvo Planet Zemlja. Več… •Posavski festival tematskih poti 2015 - 30 organiziranih tur (pohodniških, kolesarskih, konjeniških) skupaj s strokovnim vodenjem, izobraževalnim programom, posavsko kulinariko, lokalnimi zgodbami ter pestro izbiro namestitev. Posavje, 1. 5. do 30. 6. 2015. Več… •Konferenca Plant health for sustainable agriculture. Ljubljana, 11.05.2015 do 12.05.2015. Organizator: Kmetijski inštitut Slovenije, CropSustaIn, OP7. Več… •Ekskurzija v Srbijo z ogledom sejma OVE RENEXPO. 23. do 25. 4. 2015. Organizatorji: ZZGS, Klub oglarjev Slovenije Društvo lastnikov gozdov Sopota-Laško, Turizem Toni. Program… •18. Slovenska turistična borza - SIW 2015. Ljubljana, 7. - 9. 5. 2015. Organizator: SPIRIT Slovenija. Več… •Teden vseživljenjskega učenja 2015 – Slovenija učeča se dežela. Slovenija, 15. - 22. 5. 2015. Nacionalni koordinator: Andragoški center Slovenije. Več… •11. tradicionalni pohod Pomlad v prleških goricah. Razkrižje, 30. 5. 2015. Organizator: Občina Razkrižje. Več… •26. državna razstava »Dobrote slovenskih kmetij«. Minoritski samostan na Ptuju, 21 do 24. 5. 2015. Organizatorji: KGZS, KGZS – Zavod Ptuj, KSS, MO Ptuj. Več... •Kmetijsko obrtniški sejem KOS 2015. Lenart, Hipodrom Polena, 29 - 31. 5. 2015. LAS Ovtar vabi vse zainteresirane LAS in njihove člane, da se predstavijo na njihovem tradicionalnem kmetijsko obrtniškem sejmu. V okviru sejma bo DRSP pripravil posvet slovenskih LAS na aktualno temo CLLD, kar še usklajujemo z Mrežo za podeželje in MKGP. Vse zainteresirane ponudnike za nastop na sejmu pa vabimo, da se oglasijo neposredno na LAS Ovtar – 059 128 773 ali 051 660 865, info@lasovtar.si, program sejma pa najdete TUKAJ. DOGODKI V TUJINI: •Future Energy and Climate Change Policies Under the New State Aid Guidelines. Maastricht, 28-29 5. 2015. Organizator: European Institute of Public Administration. Več… •7. mednarodni sejem podeželskega turizma in turizma na kmetijah - AGROTRAVEL. Targi Kielce, Poljska, 10. – 12. 4. 2015. Več... •Prvi hrvaški podeželjski parlament. Baranja, 16. 18. 4. 2015. Organizatorji: Hrvaška mreža za razvoj podeželja s partnerji. Program... •2. evropski podeželski parlament. Shaerding (Austria), 4. – 6. 11. 2015. Organizatorji: PREPARE, ERCA and ELARD. Več informacij bo kmalu dostopno na … •Međunarodni sajam u Velikoj Gorici, Hrvaška. Na naslov DRSP je prišlo vabilo za sodelovanje na sejmih v okolici Zagreba in izmenjavo ponudnikov na naših prireditvah (sejmih). Organizatorji želijo okrepiti sodelovanje slovenskih in hrvaških proizvajalcem kmetijskih proizvodov in pridelkov ter na strokovnem delu razčistiti vsa odprta vprašanja prodaje ponudnikov z ene in druge strani meje. DRSP je pobudo sprejel, zato vabi vse organizatorje sejemskih prireditev, da nam po e-pošti pošljejo njihov interes po sodelovanju. Ker se aktivnosti šele nastavljajo, bi bilo zaželeno, da se nam interesenti oglasijo čim prej. :: Na začetek PROJEKTI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN :: Na začetek JAVNI RAZPISI IN POZIVI Aktualne objave •Poziv za sodelovanje v dveh fokusnih skupinah. Servisna točka Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti išče strokovnjake za sodelovanje v dveh fokusnih skupinah: EIP-AGRI Focus Group ‘Water & agriculture: adaptive strategies at farm level’ in EIP-AGRI Focus Group ‘New entrants into farming: lessons to foster innovation and entrepreneurship’. Rok za prijavo: 13. 4. 2015. Več… •Zbirne vloge - AKRSTRP poziva kmete k čimprejšnji oddaji letošnjih zbirnih vlog in si tako zagotovijo plačilne pravice za obdobje 2015 – 2020. Več… •LAS Srce Slovenije - 39 partnerjev za skupni razvoj podeželja v Srcu Slovenije. S podpisom konzorcijske pogodbe se nadaljuje javno-zasebno partnerstvo za sodelovanje in učinkovito črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja, ki je bilo do sedaj med najuspešnejšimi v Sloveniji. Več… •Projekt Šolski vrtovi: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s šolskim letom 2014/15 uvaja nov spremljevalni ukrep Sheme šolskega sadja in zelenjave: projekt Šolski vrtovi v Shemi šolskega sadja in zelenjave. Letošnjo pomlad bo 63 osnovnih šol svojo šolsko dejavnost obogatilo z delom v šolskem vrtu. Več… •Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2015 – 2020. Več… •Kako bodo delovale on-line davčne blagajne? Vir: Računovodski servis ZEUS, 14. 3. 2015. Več… •Preverite svoje znanje o zelenjavi - Odgovori na spodnja vprašanja in preveri, koliko v resnici veš o zelenjavi. Nosilec: GIZ Slovenska zelenjava. Več… :: Na začetek SODELOVANJE V PROJEKTIH Projektni predlogi in partnerstva •LEADER portal - ENRD borza transnacionalnih projekov sodelovanjaj. Več… •Baza projektov financiranih s sredstvi ESKRP. Baza je »one-stop-shop« za informacije o izvedenih projektih razvoja podeželja in vsebuje opis projektne vsebine, ciljev in rezultatov, informacije o partnerjih, financiranju … ter kontaktne informacije. To je tudi način kako najti novo projektno idejo oziroma svojo projektno idejo nadgraditi z izkušnjami drugih. Več… :: Na začetek RAZVOJ PODEŽELJA Podjetništvo na podeželju •Moj spletni priročnik. Zadnjo številko brezplačnega tedenskega informativnega biltena, namenjenega mikro, malim in srednje velikim podjetjem, si lahko ogledate tukaj. •Elektronske novice Evropske podjetniške mreže. Aktualni dogodki, poslovna srečanja, nacionalni in evropski razpisi, projektni predlogi, borza poslovnih priložnosti in borza inovacij, znanj in tehnologije. Več… •Mladi podjetnik. Aktualne novice, nasvete in usposabljanja iz podjetništva za mlade in mlada podjetja si lahko ogledate tukaj. Raziskave, razvoj in inovacije •Zemljevid socialnih podjetij in njihovih ekosistemov v Evropi. Študija predstavi stanje na področju socialnega podjetništva v 29 državah in zajema obseg in značilnosti socialnih podjetij, nacionalne politike in pravni okvir, podporne ukrepe, sisteme označevanja in certificiranja ter učinke na trgu. Ključne ugotovitve so zbrane v povzetku (dostopen TUKAJ), poročila po posameznih državah pa so dostopna na spletni strani EK. Več… INOVATIVNE IDEJE IZ DOMAČIH IN TUJIH LOGOV •Zmagovalka v kategoriji inovativnega komunikacija o SKP »Prihodnost kmetijstva« je izobraževalna računalniška igra, ki jo igrajo štirje igralci – kmetovalec, okoljevarstvenik, politik in direktor kmetijskega podjetja. Med seboj se pogajajo se o priporočilih za oblikovanje politik na področju uporabe gnojil, pesticidov, območij za kmetovanje, varstvu narave in prostoživečih živalih… Na koncu igre se generira poročilo, ki pokaže vplive odločitev igralcev na biotsko raznovrstnost, podnebje, vodno okolje, proizvodnjo hrane in gospodarstvo. Računalniška igra bo študentom pomagala osvojiti temeljna znanja in spretnosti kot so proces demokratičnega odločanja, kako nacionalne in EU politike vplivajo na kmetijstvo in okolje, kako lahko različne interesne skupine vplivajo na procese odločanja in kako razumeti različna stališča posameznih interesnih skupin. Projekt sta pripravili Unverza v Aarhusu in Univerza v Copenhagnu, Evropska komisija pa ga je razglasila za zmagovalca med inovativnimi komunikacijski projekti o vlogi skupne kmetijske politike v letu 2014. Več: http://fremtidenslandbrug.dk/ V tej rubriki bomo objavljali zgodbe o inovativnih idejah, zgodbe o ljudeh, ki si upajo izstopiti iz povprečja in biti drugačni. Strateški dokumenti, posveti in analize •Posebno poročilo računskega sodišča o napakah pri porabi sredstev za razvoj podeželja. Nadzorni organi v državah članicah »bi lahko in bi morali zaznati večino napak, ki vplivajo na investicijske ukrepe razvoja podeželja.«. Več… •Statistični letopis - kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; letnik 2014; Izbrani podatki s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva na ravne EU in držav članic. Vir: Eurostat. Več… •Ekonomski pomen turizma v Sloveniji - napovedi 2015 kažejo več zaposlenih, več investicij in višjo potrošnjo. Vir: Svetovni potovalni in turistični svet (WTTC). Več… •Vodnik po EU skladih za začetnike - pregled priložnosti za pridobitev EU sredstev v obdobju 2014-2020. Več... E-novice in glasila •TUR!ZEM - revija za menedžment in trženje v turizmu posreduje strokovne informacije s slovenskega in mednarodnega turističnega trga in predstavlja pomembno podporno orodje za učinkovitejši menedžment in trženje v turizmu. Izdajatelj: SPIRIT Slovenija, javna agencija. Več… •Zelena dežela. Glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Več… •S Podeželja.si. Izdajatelj: Zadružna zveza Slovenije. Več ... •Bilten eNatura 2000. Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor. Več ... •Kohezijski e-kotiček. Izdajatelj: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Več ... •Slogopis - platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Izdajatelj: Platforma SLOGA. Več ... •ELARD Newsletter, št. 19, september-december 2014. Izdajatelj: European LEADER Association for Rural Development. Več ... •Tedenska pravna obvestila za NVO. Izdajatelj: CNVOS. Več... Razpisi, natečaji in pozivi RAZPISI: •Program Interreg Srednja Evropa. Tematska prednostna področja: inovativnost za večjo konkurenčnost, nizkoogljične strategije, naravni in kulturni viri za trajn ... [Sporočilo odsekano] Ogled celotnega sporočila Kliknite tukaj, če želite izbrati Odgovori, Odgovori vsem ali Posreduj Uporabljeno 0,12 GB (0 %) od 17 GB Upravljaj Pogoji - Zasebnost Zadnja dejavnost v računu: pred 4 dnevi Podrobnosti Osebe (2) Mladinski center Prlekije mcp@siol.net Najnovejše fotografije Oglejte si fotografijo v sporočilu

Natisni novico

 
PARADA UČENJA 16.05.2024
Program usposabljanja digitalnih kompetenc 20.11.2023
Usposobljanje na digitalnem področju 02.11.2023
Digitalne kompetence 30.10.2023
Festival migranskega filma 08.06.2023
ANKETA - MLADI

Javno dostopne točke
Regionalni pomurski multimedijski center – RPMMC pri Mladinskem centru Prlekije
KID Kibla, Maribor
Mladinski center Krško
Zavod Lokalpatriot
KUD France Prešern Trnovo – Ljudmila
KID Pina Koper
Masovna - Nova Gorica
Zavod K6/4
Mat kultra
MIKK Murska Sobota
Art center
Mladinski center Slovenj Gradec
Multimedijski center Gorenjske
Društvo Hiša kulture
Mladinski center Velenje
Maj 2024
Ne Po To Sr Če Pe So 
 
10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
rEUral
Občina Razkrižje
Občina Ljutomer
Občina Ormož
Občina Murska Sobota
Občina Gornja Radgona
Občina Lendava
Brezplačni SMS-i
Storitev sponzorira Si.mobil - Vodafone.
Veste zakaj je pomembno Evropsko leto mladih ?
DA
NE
KLOPOTEC.NET - REGIONALNI POMURSKI MULTIMEDIJSKI PORTAL
Lastnik in ustanovitelj: MLADINSKI CENTER PRLEKIJE, Spodnji Kamenščak 23, 9240 LJUTOMER, tel.: 02 58 48 033; fax: 02 58 48 034; gsm: 031 525 367; e-mail: mcp@siol.net